தொடத் தொட தங்கம் MOBI ☆

தொடத் தொட தங்கம் MOBI ☆10 thoughts on “தொடத் தொட தங்கம்

  1. Aravindh Sachidanandam Aravindh Sachidanandam says:

    Indira Soundarrajan is a Master when it comes to Spiritual Thrillers Like many of his stories Thoda Thoda Thangam too deals with concept of alchemy but he intelligently woven it as sub plot rather than a main plot In most of his novels be it Sivayamayam or Pallavan Pandiyan Baskaran or Ragasiyamai Oru Ragasiyam or Thinam Oru Uyir or Krishna Thandiram the lead character's uest is something non materialistic something realistic and emotional where as the greedy sub characters goes behind the materialistic secrets At the end he makes his lead character attain a emotional transformation and punishes the guilty And with his uniue story telling techniue he gives movie watching experience A Must Read Author of our times


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

தொடத் தொட தங்கம் ❮Reading❯ ➶ தொடத் தொட தங்கம் ➮ Author Indra Soundar Rajan – Centrumpowypadkowe.co.uk மனித குலத்தின் ஆதாரமான ஆசைகளில் முக்கியமானது தங்கம் கஜினியின் படையெடுப் மனித குலத்தின் ஆதாரமான ஆசைகளில் முக்கியமானது தங்கம் கஜினியின் படையெடுப்பு உள்பட பல வரலாற்று நிகழவுகளை இந்த மஞ்சள் உலோகம்தான் செருத்தியிருக்கிறது தொடத்தொடத் தங்கம் எல்லோரும் ஆசைப்படுகின்ற விஷயம் இது நாம் தொடுவதெல்லாம் தங்கமானால் அதை என்னென்பது அப்புறம் அவன் குபேரன்அதிர்ஷ்ட சிகரன் இப்படியிருக்க குறைந்தபட்சம் நான் தொடுவது தங்மாகாவிட்டாலும் நல்ல ஒரு தொடராக கனிந்தால் போதும் என்று கருதி இந்த தொடரை எழுதினேன்.