[Reading] ➶ Velci, tēti ➽ Klāvs Elsbergs – Centrumpowypadkowe.co.uk

Velci, tēti Kr Juma Velci, T Ti Sak Rtot Jas Ir Nas Auzi As Ievadv Rdi Nor Da, Ka Te Ievietoti Ja Ne Glu I Visi, Tad Tom R Lielum Liel Da A Kl Va Elsberga Atst To Dzejo U Viss To Vairums Ir Rakst Ts Saj Laik No 1985.gada L Dz 1987.gada S Kumam Dzejnieks Pats Teicis, Ka Aj Materi L Atrodamas Apm Ram Divas Tre Da As No Vi A Iecer T S Tre S Dzejo U Gr Matas Un Piemetis, Varb T Puspajokam, Ka T S Nosaukums Var Tu B T Cenz Ti V Rdi K P C Gan Ne Ar Laik , Kad Uzspiestas Cenz Ras Vairs Tikpat K Nav, Toties Jo Stingr Ka K St Kaln K P Ja Pa Kritika T S Darbs Gan Oreiz Paliek Nepabeigts.

  • Hardcover
  • 175 pages
  • Velci, tēti
  • Klāvs Elsbergs
  • Latvian
  • 09 May 2017

About the Author: Klāvs Elsbergs

Kl vs Elsbergs bija latvie u dzejnieks un tulkot js.Kl vs Elsbergs dzimis R g , vi a m te bija dzejniece Vizma Bel evica, t vs tulkot js Zigurds Elsbergs No 1977 l dz 1982 gadam stud jis fran u filolo iju LVU atdzejojis no fran u, ang u un krievu valodas Gijoma Apolin ra, Pola Eli ra, Tristana Car , Luija Aragona un daudzu citu autoru darbus 1978 gad vi apprec j s ar dzejnieci Ir nu A