Paperback ↠ Türkiye Eskisi Gibi Olmayacak - "Gezi

Paperback ↠ Türkiye Eskisi Gibi Olmayacak - "Gezi10 thoughts on “Türkiye Eskisi Gibi Olmayacak - "Gezi direnişi"nin yazdırdığı kitap

  1. Ferzan Ferzan says:

    Kitap , gezinin mimar olan gen lere hitap ediyor Kitab be endim , ufkumu geni letti Ancak yazar n gazetecilik ge mi i g z n ne al nd nda , buna ba l olarak k e yaz lar n birle tirmi esine kitap yazm havas n g zlemledim B l m ge i leri konusunda ba ar s z oldu unu ve s k a tekrara d t n d n yorum Fakat yine de keyifle ve merakla okudu um bir kitapt.


  2. Börteçine Börteçine says:

    Tekrara dusmesi ozellikle sonlara dogru kitabi okurken cok s kt ama kitap genel olarak guzeldi


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Türkiye Eskisi Gibi Olmayacak - "Gezi direnişi"nin yazdırdığı kitap ❰Download❯ ✤ Türkiye Eskisi Gibi Olmayacak - "Gezi direnişi"nin yazdırdığı kitap Author Osman Ulagay – Centrumpowypadkowe.co.uk Osman Ulagay, T rkiye Eskisi Gibi Olmayacak ta okuru ufuk a c ve sorgulay c bir beyin f rt nas na davet ediyorT rkiye Gezi direni i ile ba ka bir sabaha uyand Taksim Gezi Park ndan lkenin d rt bir yan Osman Ulagay, T rkiye Eskisi Gibi Gibi Olmayacak PDF º Olmayacak ta okuru ufuk a c ve sorgulay c bir beyin f rt nas na davet ediyorT rkiye Gezi direni i ile ba ka bir sabaha uyand Taksim Gezi Park ndan lkenin d rt bir yan na yay lan geni kat l ml eylemler, AKP nin en azy l daha iktidarda kalaca n varsayanlar haz rl ks z yakalad Türkiye Eskisi PDF/EPUB or Ba bakan Erdo an n her eye h kim lider imaj b y k yara ald Erdo an n b y k T rkiye r yas na itiraz eden kitlenin varl n eylemlerle ortaya koymas , lkenin tart mas z tek sahibi haline geldiklerini d nenleri ok rahats z etti Ge ti imiz y l yay mlanan kitab nda T rkiye kime kalacak sorusunu soran Osman Eskisi Gibi Olmayacak PDF Ç Ulagay, gelinen noktay b yle g r yor ve sorusunu yineliyor asl nda Cevaba bir ad m daha yakla an Ulagay a g re, giderek daha net g r nen yal n bir ger ek var T rkiye eskisi gibi olmayacak nk d nya h zla de i iyor ve d nyadaki de i ime ayak uyduramayan lkelerin, liderlerin, iktidarlar n ba ar y yakalama ans kalm yor T rkiye imdi yeni r yas n ar yor Tan t m b lteninden.