[PDF] ↠ Metalne godine (Moebius, #1-8) Author Mœbius – Centrumpowypadkowe.co.uk

Metalne godine (Moebius, #1-8) Download Metalne Godine Moebius, 1 8 Author M Bius Jwdfitness.co.uk Jean Giraud 1938 2012 , Mo Da Najpoznatiji Kao Likovni Tvorac Blueberryja , Jednom Je Izjavio Kako Se Od 1974 Do 1978 Osje Ao Kao Da Gori Taj Unutarnji Kreativni Plamen Najrazvidniji Je U Stripovima To Ih Je Tih Godina Stvarao Za Asopis Metal Hurlant Redefiniraju I Svoje Drugo Lice, Poznato Kao Moebius, Iz Bezbri Noga Humorista U Fantasta I Vizionara.Osam Knjiga Ciklusa Metalne Godine Obuhva Aju Sve Njegove Bitne Samostalne Radove Toga Razdoblja, Mahom Kratke Pri E Dosjetke, Oniri Ke Pasa E I Ludi Ke Dekonstrukcije Klasi Nih Stripovskih Pripovjednih Obrazaca Ali I Kulminaciju Moebiusovske Poetike, Njegovo Remekdjelo Hermeti Nu Gara U Moebius Je Zlo Esto Dijete Stripa, Uvijek U Sebi Noj Potrazi Za Slobodom, Uvijek Spremno Pokazati Dugi Nos Svakome Autoritetu U Predvidljivo Ironi Nom Obratu, Metalne Godine Jeana Girauda Postale Su Autoritet, Obavezno Tivo I Kamen Temeljac Suvremenoga Svjetskoga Stripa Otkako Nas Je Moebius Napustio Postoji Potreba Da Ga Se Ra Lani, Nanovo Ocijeni, Da Mu Se Na E Mjesto U Povijesti Pa Ak I Da Se Njemu Samome Poka E Dugi Nos Kakav God Bio Rezultat, Mislim Da E Jedno Ostati Neupitno Metalne Godine Su Spomenik Nadahnu U, Kreativnom Plamenu Koji Iz Postoje Ega Umije Iskovati Novi Svemir.