Od kiča do vječnosti PDF/EPUB Ú Od kiča Epub /

Od kiča do vječnosti PDF/EPUB Ú Od kiča Epub /


Od kiča do vječnosti [PDF / Epub] ☆ Od kiča do vječnosti By Vera Horvat-Pintarić – Centrumpowypadkowe.co.uk Sovjetska avangarda i njezin prisilni suton , nacisti ki ki , politi ki plakat, svetvin entski grobljanski plasti ni cvjetovi to su neki od predmeta analize pomo u koje Vera Horvat Pintari istra uje n Sovjetska avangarda i njezin prisilni suton , nacisti ki ki , politi ki plakat, svetvin entski grobljanski plasti ni cvjetovi to su neki od predmeta analize pomo u koje Vera Horvat Pintari istra uje ne samo odnos umjetnosti i ki a nego i umjetnosti i politike Od ki a do vje nosti knjiga u kojoj su sakupljeni rezultati nekoliko godina autori Od kiča Epub / ina prou avanja raznih umjetni kih medija, u kojima je ki jedna od konstanti donosi i specifi no vi enje ki a, ne samo kao otklona od umjetnosti i kao njezine negacije nego i kao na ina ivota Vera Horvat Pintari prihva a i razra uje tezu da je ki i stil ivota, koji ivi ki ovjek, ki ist, sebi an, povr an i okrutan, nasrtljivo samouvjeren i siguran u svoju patvorenu stvarnost, banaliziranu i esto posve izokrenutu sliku stvarnosti Logi no je da se kao autor prvog cjelovitog djela o ki u u nas javlja ba Vera Horvat Pintari , povjesni arka umjetnosti koja je masovne medije prihvatila i kao podru je djelovanja i kao predmet istra ivanja i koja je prva u nas neke od tih medija, npr strip, televiziju, plakat, izvukla iz geta prezrene robe iroke potro nje kojom se akademska znanost ina e ne bavi i uvela ih na fakultet, kao predmet studija Tako nastala iskustva, sabrana tako er u ovoj knjizi, omogu uju da se i na njihovu primjeru provjere osnovne autori ine teze.


10 thoughts on “Od kiča do vječnosti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *