[PDF] ↠ Evvel Zaman Author Ercan Kesal – Centrumpowypadkowe.co.uk

Evvel Zaman Sinema, Ger Ekli I Zaman Boyutunda Sabitlemi Tir Ve Sinemayla Birlikte Insan, Ilk Kez Zaman Durdurma, Yeniden Yaratma Ve Isterse Ona Geri D Nme Olana Na Kavu Mu Tur Zaman N Ger Ekli Ini Bir Film Eridi Zerinde Dondurabilen Sineman N G C N N Kayna , Zaman , Bizi Her G N Hatta Her Saat Saran Ger Ekli In Maddesine Z Lmez Ve Hakiki Ba Larla Ba Lamas D R Tarkovski Nsan N Vicdan Da Zamana Ba L D R Ve Yaln Z Onunla Var Olur Bellek Ise Vicdan Demektir Ve Unutmak Vicdans Zl K Sinema Unutmay Reddeden Bir Sanatt R Ve Bu Y Zden Ok K YmetlidirBu Kitap, Bir Film G Ncesidir Bir Zamanlar Anadolu Da Filminin Hik Yesini Konu Maya Ba Lad M Z G Nden Setin Sona Erdi I G Ne Kadar T M Ya Ad Klar M , G Zlemlerimi Ve Duygular M Yazd M Notlardan Olu Maktad R Filmin Senaristlerinden Biri Olarak, Bir Film Senaryosunun Nas L Ba Lay P De I Erek Evrildi Ini Ve Y Netmen I In Nas L Bir K Lavuz Haline D N T N De G Stermeye Al T M Zg N Bir Yol Hik YesidirFilmin Hik Yesinin Konu Uldu U Ilk G Nden Itibaren, Senaryoyu Al T M Z Her G N , Senaryodaki D N M Evrelerini, Oyuncu Se Iminde Ya Ad Klar M Z , Karar De I Imlerimizi Ve Bunlar Yaratan Ko Ullar , Kost M Hayallerimizi, Sete K R Kkale Keskin Gidi Imizi, T M Film Ekme S Recini Hepsini, Bir G Nce Halinde G Nbeg N Yazd M


About the Author: Ercan Kesal

1959 da do an Ercan Kesal, hekim ve sinema oyuncusudur.Ege niversitesi T p Fak ltesi nden 1984 y l nda mezun oldu Keskin Devlet Hastanesi, Bala ve k ylerinde Sa l k Oca hekimli i yapt Daha sonra zel hastane sekt r ne girdi Nuri Bilge Ceylan n Uzak filmiyle oyunculu a ad m att Bir Zamanlar Anadolu da filminde Ebru ve Nuri Bilge Ceylan la birlikte yazd senaryo 2011 y l nda Asia Pacific Screen d lleri nde En yi Senaryo dal nda d le aday g sterildi Peri Gazozu 2013 ve Nasipse Aday z 2015 kitaplar leti im Yay nlar taraf ndan bas lm t r.