Український інтеґральний

Український інтеґральний

Український інтеґральний націоналізм (1920-ті – 1930-ті роки). Нариси інтелектуальної історії [Read] ➲ Український інтеґральний націоналізм (1920-ті – 1930-ті роки). Нариси інтелектуальної історії ➮ Олександр Зайцев – Centrumpowypadkowe.co.uk Монографію львівського науковця професора УКУ Олександра Зайцева присвячено одній із найбільш досліджуван Монографію львівського науковця професора УКУ Олександра Зайцева присвячено одній із найбільш досліджуваних але найменш досліджених тем новітньої української історії – генезі Український інтеґральний ePUB Ò та розвитку радикальної течії українського націоналізму міжвоєнної доби Автор свідомо дистанціюється від багатолітніх дебатів які зводилися до питання чи були націоналісти героями а чи злочинцями У центрі уваги пропонованої розвідки інша проблема – співвідношення загальноевропейських тенденцій і унікальних рис у феномені який прийнято називати українським інтегральним націоналізмом Концепт інтеґрального націоналізму добре описує зміст ідеології і певною мірою практики ідейно політичного напряму який сформувався в Західній Україні та колах української політичної еміґрації у х роках і був представлений Дмитром Донцовим та його послідовниками «чинний націоналізм» Організацією українських націоналістів «організований націоналізм» Фронтом національної єдности Дмитра Палієва «творчий націоналізм» Особливістю авторського підходу є увага не тільки до програмно теоретичних аспектів ідеології інтеґрального націоналізму а й до мітів символів і ритуалів які були не менш важливими аспектами досліджуваного феномену Також автор використовує евристичні можливості які дає теорія політичних релігій що останнім часом успішно застосовується для вивчення інтеґралістських ідейно політичних рухів.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *