[Read] ➵ Tajne priče By Mirjana Novaković – Centrumpowypadkowe.co.uk

Tajne priče PDF Epub Tajne Pri E Author Mirjana Novakovi Airdomains.co.uk U Zemlji U Kojoj Glavni Putevi I Dalje Idu Drumovima Iz Vremena Rima, Nije Udo To E Junakinja Jedne Od Pri A Uzviknuti Nema Bekstva Iz Zemlje Koja Pripada Carstvu NIKADA Bez Obzira Da Li Ih Prate Nauceri Zakrvavljenih O Iju, Ili Vercuju Svemo Ne Pilule U Budimpe Tu, Ili U Novosadskoj Me Avi Tra E Sru Enu Kafileriju, Junaci Ovih Pripovedaka Spremni Su Na Sve, Pa Treba Da Budu Spremni I Itaoci Jer Ih Na Kraju Puta Eka Iznena Enje.I To Junaci Sve Vi E Otkrivaju, I Sve Vi E Razumeju, Opasnost Je Ve A Jer Njihovi Protivnici Ne Samo To Su Ve To Skriveni, Ve Su I Nemilosrdni Pripovetke Mirjane Novakovi Poigravaju Se Anrovskim Konvencijama SF Pri E, Horora, Krimi Pri E, Antiutopije, Ali Time Se Ne Ukida Njihov Anga Ovani Odnos Prema Socijalnoj Stvarnosti Autorke I Njenih Italaca Tranzicijska Stvarnost Srbije S Kraja XX I Po Etka XXI Veka Ulazi U Ove Pripovetke Kao Duhovita Transpozicija Poreme Enog Vrednosnog Sistema, Pa I Kao Fantasti No Otelovljenje Ideolo Kih Floskula, Socijalnih Apsurda I Mitema Na Kojima On Po Iva Time Se U Pripovedanju Mirjane Novakovi Ostvaruje Unekoliko Paradoksalni Spoj Distopije I Ive, Upe Atljive, Satiri Ko Kriti Ke Slike Stvarnosti Na Tom Fonu, Njeni Junaci Se Grade Kao Oli Enje Uzaludne Ljudske E Nje Za Punim Samoostvarenjem I Sre Om Iz Koje Se Ra A Udo Pri E Kao Apsolutne La I I Jedine Istine Za Koju Znamo Ljiljana Pe Ikan Lju Tanovi