Paperback Þ Daniel Epub Ú

Paperback Þ Daniel Epub Ú


Daniel ❴Ebook❵ ➩ Daniel Author Guus Houtzager – Centrumpowypadkowe.co.uk Het verhaal van Daniel speelt in het Babylon van Nebukadnesar, rond vC Volgens de moderne bijbelwetenschap is het echter zo n jaar later geschreven Zekerheid of Daniel werkelijk bestaan heeft hebben Het verhaal van Daniel speelt in het Babylon van Nebukadnesar, rondvC Volgens de moderne bijbelwetenschap is het echter zo njaar later geschreven Zekerheid of Daniel werkelijk bestaan heeft hebben we daarom niet Het verhaal zelf heeft wel altijd tot de verbeelding gesproken door de vastberadenheid waarmee Daniel zijn geloof trouw bleef in een vijandige omgeving In deze roman wordt deze schimmige figuur op een verbazingwekkende manier tot leven gewekt De auteurweet een moderne probleemstelling de twijfel aan God en aan zichzelf te incorporeren in een antieke cultuur waarin godsgeloof vanzelfsprekend was Feit en fictie zijn prachtig met elkaar verbonden Met een verbluffend invoelingsvermogen wordt hier inhoud gegeven aan een mystiek bijbelverhaal, los van alle theologisch gesteggel Het verhaal is heel bijbels gebleven en toch heel werelds geworden De lezer zal zich geheel kunnen herkennen in dit ooggetuigenverslag uit eenjaar oude authentieke samenleving Een genot om te lezenAPG Spamer.

    Paperback Þ Daniel Epub Ú God en aan zichzelf te incorporeren in een antieke cultuur waarin godsgeloof vanzelfsprekend was Feit en fictie zijn prachtig met elkaar verbonden Met een verbluffend invoelingsvermogen wordt hier inhoud gegeven aan een mystiek bijbelverhaal, los van alle theologisch gesteggel Het verhaal is heel bijbels gebleven en toch heel werelds geworden De lezer zal zich geheel kunnen herkennen in dit ooggetuigenverslag uit eenjaar oude authentieke samenleving Een genot om te lezenAPG Spamer."/>
  • Paperback
  • 166 pages
  • Daniel
  • Guus Houtzager
  • Dutch
  • 15 March 2018

1 thoughts on “Daniel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *