Kalfa ile Kıralıça PDF ó Kalfa ile MOBI :Ú

Kalfa ile Kıralıça PDF ó Kalfa ile MOBI :Ú


10 thoughts on “Kalfa ile Kıralıça

 1. Ayşe Ayşe says:

  neden bilemiyorum ama g zel de ildi yahu olmam bu hi olmam


 2. Onur Ovali Onur Ovali says:

  Ilhami A binin ilk okudu um kitab Erdal Abi nin yeni filminde oynad M zeyyen di imdi de Kalfa y okudum A k as bunu daha ok be endim takip etmekte zorland m biraz Tarihi karakterlere, olaylara g ndermenin binbir e idi var kitapta hepsini yakalayan zaten kendinden ge er mest olur muhtemelen te yandan bo gezenin bo kalfas A Hermesi Bey, nam de er ar l Deli Abbas , diye ba lay p, be ikta ta, ni anta nda, s ke de, m s r da, uzak do u da dola p gene benim evimin evresinde biten bi kitap okudu um i in nas l desem, hem de benim jenerasyonum i te bu, birtak m argo g ndermeler olsun, tepkiler, hikayelendirme y ntemleri olsun benim bu kitab zaten okumam gerekiyormu belki bidaha bidaha okumam da gerekiyordur ama okumam muhtemelen tabi.


 3. Funda Funda says:

  Hevesle ve heyecanla elime ald m bir kitab n hayalk r kl yaratmas ndan daha k t s , o kitab n bir lemenin hem de ilk iki kitab n evire evire, tekrar tekrar okuyup da doyamad m bir lemenin son kitab olmas d r.Yazar n, kitab n f r f r ipe diz tekni i ile yaz lm serbest bir eser oldu unu kitab n hemen ba nda itiraf etmesi de, f r p ipe dizdi i tarihi hik yelerden kard pek ahane politik sonu lar da, b y k eserlere yapt g ndermeler de, t m yollar n M zeyyen e kmas da kurtarm yor Kalfa ile K ral a ba tan sona bir sukutuhayal ve anla lan, yazd karakter gibi yazar n kendisi de r zgar kendinden menkul u urtman n teki


 4. Rahime Çelik Rahime Çelik says:

  Vaktimi ald na yand m kitaplardan biri oldu maalesef


 5. Leyla Leyla says:

  Hocam konu b t nl a l yor tuvalete gidebilir miyiz Okudu um ilk hami Alg r kitab bu olsayd eminim ba ka kitab n okumazd m Bir y ld z n bile fazla say labilecek bir de erlendirme oldu unu d n yorum.


 6. Güvenç Bulut Güvenç Bulut says:

  De i ik bir tarz var i in a k a Okumasam olurmu denilen kitaplardan oldu


 7. Aslı Can Aslı Can says:

  lhami Alg r n en az zevk alarak okudu um kitab oldu ok fazla a r msal geldi bana, t pk Tutunamayanlar n t rk b l mleri gibi zorlad beni Dili gene ak c ama konuyu ok da n k buldum.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Kalfa ile Kıralıça ➳ [Reading] ➶ Kalfa ile Kıralıça By İlhami Algör ➩ – Centrumpowypadkowe.co.uk nsan k rk y ll k arkada n n kitab n nas l tan t r Hele de ba ndan beri bu yazma ser venine yak ndan tan kl k etmi ise unu hemen ifade edeyim lhami Alg r, ilk kitab M zeyyen de ve ikinci kitab Albay m nsan k rk y ll k arkada n n kitab n nas l tan t r Hele de ba ndan beri bu yazma ser venine yak ndan tan kl k etmi ise unu hemen ifade edeyim lhami Alg r, ilk kitab M zeyyen de ve ikinci kitab Albay m da dile yle meftun ki, onu en apk n, en k vrak, en konu ulur, en ak Kalfa ile MOBI :Ú c haline ylesine sokmak istiyor ve ba ar yor ki, arada, romanlar n n kurgusunu ihmal edebiliyor Ama bunun ok da nemi yok Barthes, Proust i in yle demez mi Can m s k ld nda a yorum rastgele bir sayfa, okuyorum A n lhami nin kitaplar ndan bir sayfa Oh d nya varm , diyecek, ne eleneceksiniz Ama isterseniz h z nlene de bilirsiniz Demek istedi im edeb demokratt r lhami Alg r, se enek sunar Bu mizac ile ilgilidir Her eye mesafelidir Kendine dahi Kalfa ile K ral a da ise, f r f r ipe diz tekni ini kullanm t r Kitap ne mi anlat yor pten ne alaca n za ba l.

  Kindle Welcome to the Kindle ereader store edeyim lhami Alg r, ilk kitab M zeyyen de ve ikinci kitab Albay m da dile yle meftun ki, onu en apk n, en k vrak, en konu ulur, en ak Kalfa ile MOBI :Ú c haline ylesine sokmak istiyor ve ba ar yor ki, arada, romanlar n n kurgusunu ihmal edebiliyor Ama bunun ok da nemi yok Barthes, Proust i in yle demez mi Can m s k ld nda a yorum rastgele bir sayfa, okuyorum A n lhami nin kitaplar ndan bir sayfa Oh d nya varm , diyecek, ne eleneceksiniz Ama isterseniz h z nlene de bilirsiniz Demek istedi im edeb demokratt r lhami Alg r, se enek sunar Bu mizac ile ilgilidir Her eye mesafelidir Kendine dahi Kalfa ile K ral a da ise, f r f r ipe diz tekni ini kullanm t r Kitap ne mi anlat yor pten ne alaca n za ba l."/>
 • Paperback
 • 110 pages
 • Kalfa ile Kıralıça
 • İlhami Algör
 • Turkish
 • 24 November 2017

About the Author: İlhami Algör

Fakat M zeyyen Bu Derin Bir Tutku adl ilk kitab nda, Galata Kulesi nde M zeyyen e sar l rken at lm bir tirad da kahraman n n a z ndan Suri i nden z r diler S ha Ar n, Can D ndar ile belgesel filmler yapt Her yere burnunu soktu Vietnam a gitti geldi Halk aras nda doktor ve projeci olarak bilinir ya Kalfa ile MOBI :Ú na geldi, adam olamad Olaca da yok lhami Alg r.