İstanbul'da Bir Zürafa ePUB ¹ İstanbul'da Bir

İstanbul'da Bir Zürafa ePUB ¹ İstanbul'da Bir


 • 179 pages
 • İstanbul'da Bir Zürafa
 • Sunay Akın
 • Turkish
 • 04 October 2019

10 thoughts on “İstanbul'da Bir Zürafa

 1. DeeDee DeeDee says:

  Sunay Akin muhtesem bir arastirmaci ve bunlari okuyucuya aktaris stilini cok begeniyorum, kitaplarinda o kadar cok bilgi varki en az 2 yada 3 kere okunmali benceZeynep Kamil hastanesinin adini, Misirda baslayan ve Istanbulda noktalanan buyuk bir ask oykusunun iki kahramani olan Pasa kizi Zeynep Sultan ve katip Kamil Pasa dan aldiginida bu kitapdan ogrenmis oldum uzun bir ayrilik sonunda tekrar kavusan Zeynep Sultan ve Kamil Pasa istanbulda kendilerini hayir islerine adarlar ve Zeynep Kamil Sunay Akin muhtesem bir arastirmaci ve bunlari okuyucuya aktaris stilini cok begeniyorum, kitaplarinda o kadar cok bilgi varki en az 2 yada 3 kere okunmali benceZeynep Kamil hastanesinin adini, Misirda baslayan ve Istanbulda noktalanan buyuk bir ask oykusunun iki kahramani olan Pasa kizi Zeynep Sultan ve katip Kamil Pasa dan aldiginida bu kitapdan ogrenmis oldum uzun bir ayrilik sonunda tekrar kavusan Zeynep Sultan ve Kamil Pasa istanbulda kendilerini hayir islerine adarlar ve Zeynep Kamil hastaneside onlarin yapitlarindan biridirNamik Kemal arkadaslariyla toplantilar duzenledigi konagin bulundugu yeri cok sevdiginden semtinde isim babasi olmus, iste aydinlarin biraraya gelerek dusuncelerini paylastiklari bu evin bulundugu tepeye Fikirtepe denir Gulhane parkinda hayvanat bahcesinin kurulmasinin kokeninde, sirk atigi hayvanlar ve onlarin yalvaran bagirislarina kayitsiz kalamayan stanbullularin hayvan sevgisi yatmaktaymis meger Anladimki, her nesenin arkasinda bir huzun, her mutlulugun arkasinda bir aci var Bu aci ve mutsuzluklar cogu zaman bizden gizleniyor Azinligin mutlulugu icin cogunlugu mutsuz eden kararlar kapali kapilar ardinda, gizli kapakli aliniyor Boyle bir dunyada bir cocugun ayi oynaticisinin bir kahraman degil, bir iskence ci oldugunu gormesi icin sirk cadiri nin yada gosteri nin arkasina dogru sokulmasi gerekiyor Bunlar gibi bircok hikayeyi iceren bir genel kultur ansiklopedisi Tesekkurler Sunay Akin, yine tadina doyamadigim bir kitapdi


 2. Hande Binns Hande Binns says:

  Tarihi bu kadar guzel hikayelerle susleyerek anlatmak Iste, sanat bu.


 3. Aysegul Ozkan Aysegul Ozkan says:

  Cok guzel seyler yaziyor Sunay Akin Ama her paragraf bilgi dolu Gecisler cok sert ve hizli Her bolumu okudugumda aklimda ne kalmis diye dusunuyorum, hersey corba olmus ve aklima birsey kalmamis oluyor Bu okudugum ikinci kitabi Elimde bir kitabi daha var Onu da okuduktan sonra okur muyum bilmiyorum.


 4. Baran Gok Baran Gok says:

  Sunay Ak n dan iir tad nda bir kitap Sunay hoca, kesinlikle a m z n en b y k hikaye anlat c s.


 5. Baran Aksoy Baran Aksoy says:

  Tarihin i inden anekdotlardan olu uyor bu kitap Okumas ok keyif verici.


 6. Hilal Hilal says:

  Sunay Ak n n t m eserleri, t m hikayeleri ve bilgi yolundaki her ad m her vakitte takip edilmeli, yararlan lmal Yine keyifle okudu um bir rp da biten bir kitapt Bu da m tesad f


 7. Serdar KIZIL Serdar KIZIL says:

  Aslanlar kendi yazarlar na kavu uncaya kadar kitaplar avc y vmeye devam edecektir..


 8. Gurhankalafat Gurhankalafat says:

  siir tadinda kitap birbirinden onlarca farkli hikaye barindiriyor bir sure sonra akilda pek birsey kalmiyor cunku tek konuya odaklanmiyor surekli daldan dala atliyor ama gercekten degerli bir arastirmaci sair yazar


 9. Ozan Ozan says:

  Sunay Ak n n ger ek bir ara t rmac oldu unu g zler n ne seren bir kitap Aktard yk lerdeki bilgileri bilen insan say s n n pek de ok oldu unu sanm yorum Kitap i erisinde ok ho yk ler var ayn zamanda baz yk lerde biraz basite ka abiliyor Okunabilir bir kitap k sacas.


 10. Okyanustanbul Okyanustanbul says:

  okudu um ilk kitab yd Sunay Ak n n ve o kadar be enmi tim ki tarz n ,yaz n.Bu tarz ara t rma i eren kitaplar okumay sevdirendir kendisi bana.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

İstanbul'da Bir Zürafa[PDF] ✑ İstanbul'da Bir Zürafa Author Sunay Akın – Centrumpowypadkowe.co.uk Sunay Ak n n t m canl lar ve evreni kucaklayan y re i gibidir ka t gemisi de benzersiz d lerin, d ncelerin ve adaletin ta nd Bu kez yolcular insano lunun y k c l ndan ka an z rafalar, geyikler, gerged Sunay Ak n n t m canl lar ve evreni kucaklayan y re i gibidir ka t gemisi de benzersiz d lerin, d ncelerin ve adaletin ta nd Bu kez yolcular insano lunun y k c l ndan ka an z rafalar, geyikler, gergedanlar, aslanlar ve daha bir ok hayvan Ka t gemisini Nuh un Gemisi ne d n t r yor Sunay Ak n Yolculuk boyunca hayvanlar İstanbul'da Bir ePUB Ò n, insan ya am na kar m , ama hep g lgede kalm yk lerine ula yor yazar Hayvanlar n soylu suskunluklar , kar l ks z dostluklar ancak bir air in zebilece i antik bir dil gibi b y yor sayfalar boyu Kitaptaki her olay, tarihte yaln zca insanlar n de il, hayvanlar n da rollerinin nemine tan kl k etmektedir Olaylar birbirine ba layan hayvanlar n sevecen soluklar ndan dokunmu g r nmez ba lard r ve bir hayvan n dostlu unu ya ayan insan daha g l ve zg rd r di erlerinden Bundan b yle lodosla her gece Sunay Ak n n yolunu bekleyip duracaklard r en sakl koylarda foklar, yunuslar ve balinalar Hep anlatt o dingin masal denizlerine bir an nce g t rmesi i in onlar Arka Kapak.


About the Author: Sunay Akın

kr Sunay Ak n d Eyl l , air, yazar, gazeteci, ara t rmac , tiyatro oyuncusu Eyl l tarihinde Trabzon un Ma ka il esinde do du bu y zden ya ndan beri do um g n n kutlamamaktad r Ailesi, onun daha iyi e itim g rebilmesi i in, ya ndayken stanbul a ta nd Lise renimini stanbul Haydarpa a Lisesi İstanbul'da Bir ePUB Ò nde tamamlad stanbul niversitesi Fizik Co rafya B l m nden mezun oldu lk iirini, Meteoroloji M d rl nde al an bir memurun k z na yazar Hen z ya ndad r K z n isminin ba harflerinin dizelerini olu turdu u iiri, evlerinin teras nda bulunan odunluk kap s n n i k sm na yazar K z, balkona geldi inde odunlu un kap s n a ar mahsus uktan Ama iir k z n g z ne hi bir zaman tak lmaz Sunay Ak n y llar sonra ki bir airdir art k ocuklu unun ge ti i Trabzon a gitti inde, sert ge en bir k ta, i indeki odunlarla birlikte kap n n da s k l p yak ld n renir airin ilk iiri hava muhalefeti nedeniyle kay pt r y l nda yay nlanan ilk iiri de bir soban n i inde k t rdeyen odunu anlat r lk iir kitab da Makiler ad yla yay nlan r Arkada lar yla birlikte da Yeni Yaprak iir dergisini ard ndan, y l nda da Olmaz adl iir dergisini kard Ad n Cemal S reyya n n koydu u bu kitab Antik Ac lar, Kaza S s , Tav an izler y l nda Halil Kocag z iir d l n Noktal Virg l adl dosyas yla ald y l nda ise Orhon Murat Ar burnu iir d l n Makiler iiri ile kazandAnl k ilhamlara dayanan ve genellikle k sa olan iirleri, Orhan Veli nin iirindeki baz zelikleri g n m zde s rd ren bir yap ya sahiptir Ayr ca, bu t r iirlerde genellikle rastlanmayan, yumu ak, lirik bir tonu vard r iirlerinde zellikle ince yergi gelerini kullanmadaki rahatl ile dikkat eker Cemal S reyya n n etkisinde s rd rd iirlerde, dil oyunlar na dayal yo un bir alayc l k ve a rtma ocuklar ve h z nle birlikte airin ilgi ve duyarl l n g stermektedirMarmara niversitesi G zel Sanatlar Fak ltesi nde ders verdi, M jdat Gezen Sanat Merkezi nde y l boyunca hem ders verdi hem ders ald Bu deneyimin de yard m yla, tek ki ilik oyunlar haz rlay p oynamaya ba lad T rkiye nin ok say da merkezinde ve yurtd nda Frankfurt, N rnberg, Londra say s z kez tek ki ilik oyunlar n sergiledi Halen Sunay Bey Tarihi adl g sterisini sunmaya devam etmektedir Nisan tarihinde y ld r d nyan n d rt bir yan ndan toplad oyuncaklarla, y llard r hayalini kurdu u stanbul Oyuncak M zesi ni G ztepe, stanbul da ailesine ait d rt katl tarihi bir konakta a t M ze, T rkiye de t r n n ilk ve tek rne i olup, Avrupa Konseyi ne ba l Avrupa M ze Forumu European Museum Forum taraf ndan verilmekte olan Avrupa Y l n M zesi d l ne y l i in aday olmu turT ve CNN T rk de St dyo stanbul , zler , Ak ama Do ru , N K gibi k lt r sanat programlar ve belgeseller haz rlayan, katk da bulunan Sunay Ak n, TV de de Gezgin Korkuluk ve Ramazan Ay boyunca Mahya I klar adl program haz rlay p sunduYa am Radyo, Radyo Kent, Best FM de radyo programlar yapt Marmara niversitesi G zel Sanatlar Fak ltesi ve M jdat Gezen Sanat Merkezi nde retim g revlisi olarak ders verdi.