Kusma Kulübü MOBI Ú Paperback

Kusma Kulübü MOBI Ú Paperback

Kusma Kulübü [Download] ➾ Kusma Kulübü By Mehmet Eroğlu – Centrumpowypadkowe.co.uk Hayat n benimki mutsuzlu uma al mak diye tan mlayan Umut, onu d lyata ndan cans z bir cenin gibi d ar ya atan stanbul da tutunma umudunu yitirdi i gece, matematik olimpiyatlar na kat lm bir kad nla ka Hayat n benimki mutsuzlu uma al mak diye tan mlayan Umut, onu d lyata ndan cans z bir cenin gibi d ar ya atan stanbul da tutunma umudunu yitirdi i gece, matematik olimpiyatlar na kat lm bir kad nla kar la r Nihan, zeki ve ak ll ki ilerin olu turdu u garip bir kul b n ba kan d r Umut da bu kul be kat l r ve kendini birden magazin d nyas n n i inde bulur Ancak bu renkli d nyadaki ser ven ok ge meden h z nl bir yolculu a d n ecektirMehmet Ero lu, yeni roman Kusma Kul b nde bu gezegenin st ndeki en tehlikeli hastal k, yok edilmeli diye niteledi i zenginli i, yerle ik sistemi, medya ve magazin d nyas n k yas ya ele tiriyor ve bu ele tirilerden yola karak, insan en ok insan k lan bir erdemi b y k bir ustal kla arp c bir edebiyat temas na d n t r yor.


10 thoughts on “Kusma Kulübü

 1. Ludmilla Ludmilla says:

  baz yazarlar 25 inden sonra okumamak laz m.


 2. Fulya İçöz Fulya İçöz says:

  Mehmet Ero lu ndan daha nce Y rek S rg n n okumu tum Bu kitab y ksek ihtimal Y rek S rg n nden daha tan nm ama Kusma Kul b bence edebi y nden daha zay f bir kitap Ero lu yine i seslerle epeyce u ra m , vicdan kavram , toplumdaki adaletsizlik, aptallar ve yoksullar n hakk nas l verilir zerine yo unla maya al m H zl ilerleyen bir kitap ama karakterizasyon a s ndan yere basmayan o kadar ok e var ki, kitapta o kadar ok karakter var ki bazen kim kimdi herkes sorunlu zira ka Mehmet Ero lu ndan daha nce Y rek S rg n n okumu tum Bu kitab y ksek ihtimal Y rek S rg n nden daha tan nm ama Kusma Kul b bence edebi y nden daha zay f bir kitap Ero lu yine i seslerle epeyce u ra m , vicdan kavram , toplumdaki adaletsizlik, aptallar ve yoksullar n hakk nas l verilir zerine yo unla maya al m H zl ilerleyen bir kitap ama karakterizasyon a s ndan yere basmayan o kadar ok e var ki, kitapta o kadar ok karakter var ki bazen kim kimdi herkes sorunlu zira kar t rmak dahi m mk n Kitab n sonunu da olduk a aceleci buldum, koskoca hikayenin sonuna bu kadar abuk yakla mak ve b ylesi bir st nk r bitiri kitaptan beklentimi kar layamad Yine de Ero lu a da T rk Edebiyat n n el st nde tutulmas gereken ya ayan de erlerinden


 3. Rıza Şahin Rıza Şahin says:

  Umudun iki g zel k z vard r fke ve cesaret fke olanlara dayanabilmek, cesaretse de i tirebilmek i in.


 4. Berra Berra says:

  Mehmet Ero lu okumaya ba lamak i in do ru kitap m bilmiyorum, zira ben ilk 90 sayfa boyunca yazar n anlat m n da kitab da hi sevemedim.Birka kez b rakmaya yeltensemde hem edebiyat zevkine g vendi im bir arkada m n nerisi oldu u i in hem de iyi oldu unu d nd m bir yay nevinden bas ld i in kitab okumaya devam ettim.Kitab n ortalar na do ru bak a m olduk a de i ti, itiraf etmek gerekirse kitap benim i in sa malamaktan ileri gidip ayaklar yere sa lam basan bir toplumsal ele tiriye Mehmet Ero lu okumaya ba lamak i in do ru kitap m bilmiyorum, zira ben ilk 90 sayfa boyunca yazar n anlat m n da kitab da hi sevemedim.Birka kez b rakmaya yeltensemde hem edebiyat zevkine g vendi im bir arkada m n nerisi oldu u i in hem de iyi oldu unu d nd m bir yay nevinden bas ld i in kitab okumaya devam ettim.Kitab n ortalar na do ru bak a m olduk a de i ti, itiraf etmek gerekirse kitap benim i in sa malamaktan ileri gidip ayaklar yere sa lam basan bir toplumsal ele tiriye d n t.Nihayetinde Neden olmas n dedim, Neden bir kusma kul b kurulmas n Edebiyat n g c zaten hayal etmekten gelmiyor mu lerleyen aylarda Mehmet Ero lu okumaya devam edece im ve okuduk a size ba lang i in do ru kitab n hangisi oldu u konusunda fikir verebilirim imdilik amac m bu kitab okumasan zda yazar n ismi kula n za al nm olsun ve ben bu okuma deneyimimden elde etti im sonucu ilerleyen aylarda hat rlamak istedi imde a p rahatl kla bulabileyim u an hem yazar n slubu hem kitab n kurgusu a s ndan kafamda yerine oturmayan eyler var, ne tam anlam yla sevdim diyebilirim ne de g n l rahatl yla sevmedi imi s yleyebilirim fakat nedense yazar n bir ba ka kitab na tutulacakm m gibi bir his var i imde


 5. Baydan Mehmet Baydan Mehmet says:

  This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here nsanlar n yozla t bir lkede ya aman n mide buland r c oldu unun kitab bitirdikten sonra fark na var yorsunuz.


 6. Mytrophyscars Mytrophyscars says:

  Kan mca hayal etti i d nyada hayal etti i kad n bedeninde, anlam y kledi i kad n ruhunu bulamam Di e t rna a dokunur edebi aforizmalar olan, o uz atay gibi m hendis yazar


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *