[Ebook] ➠ İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı By İlber Ortaylı – Centrumpowypadkowe.co.uk

İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı Osmanl Modernle Mesi Otokratik Bir Modernle Medir Ve D Geli Meler, Hayat N Son K Rk Y L Nda Imparatorlu U, Bu Otokratik Modernle Meden Anayasal Bir Monar Iye Kadar S R Kledi Mparatorluk Gen Cumhuriyete Parlamentarizm, Siyasal Parti, Bas N Gibi Siyasal Kuramlar Miras Olarak B Rakt Cumhuriyet Ilk Anda E Itim Sistemini, Niversiteyi, Y Netim Rg T N , Mali Sistemini Imparatorluktan Miras Ald Cumhuriyet Devrimcileri Bir Orta A Toplumuyla De Il, Son Asr N Modernle Me Sanc Lar Ile Ge Iren Imparatorlu Un Kal Nt S Bir Toplumla Yola Kt Lar Cumhuriyetin Radikalizmini Kam Layan Elerinden Biri De Yeterince Radikal Olamayan Osmanl Modernle Mesidir Bug Nk T Rkiye Nin Siyasal Sosyal Kurumlar Ndaki Sa Laml K Ve Zaaf N Bilinmesi, Son Devir Osmanl Moderne Me Tarihini Iyi Anlamakla M Mk Nd R Ge Mi Le Gelece I Birarada D Nmek Ve Tart Mak Asl Nda Bu Tart Ma Farkl A Dan Ve Yollarla Yap Lsa Da Her Ki Inin Al Kanl D R Mparatorlu Un En Uzun Y Zy L , Bu Tart Man N Bir Unsuru Olarak 19 Y Zy L Tarihimiz I In Genel Bir Giri Tir.