Corto Maltese: La jeunesse PDF Ç Corto Maltese: PDF

Corto Maltese: La jeunesse PDF Ç Corto Maltese: PDF

Corto Maltese: La jeunesse ❴Download❵ ➼ Corto Maltese: La jeunesse Author Hugo Pratt – Centrumpowypadkowe.co.uk Costume de marin, cheveux bruns, anneau l oreille gauche La silhouette lanc e et l gante Une lueur d amusement et d ironie bienveillante dans le regard L air de se tenir distance L art d observer chos Costume de marin, cheveux bruns, anneau l oreille gauche La silhouette lanc e et l gante Une lueur d amusement et d ironie bienveillante dans le regard L air de se tenir distance L art d observer choses et gens avec d tachement Certains le disent pirate Lui se pr tend gentilhomme de fortune Ainsi appara t Corto Maltese, fils d une gitane andalouse et d un marin des Cornouailles Une gueule, une personnalit , un destin Une l gende de la bande dessin e devenue l Corto Maltese: PDF \ gende tout court Certes, Corto est une cr ature de papier, invent e par le grand Hugo Pratt Mais force de le voir hanter notre imaginaire, on finit par s interroger Et s il avait r ellement exist Et si Pratt ne s tait fait que le d positaire de ses souvenirs, l humble biographe d une destin e trop belle pour n tre qu une simple fiction Corto Maltese voit le jour en , dans La Ballade de la mer sal e Pi tres d buts quand le lecteur fait sa connaissance, il est torse nu, pas ras , pieds et mains attach s un radeau grossier, en train de d river au gr des courants du Pacifique Mais tr s vite, Hugo Pratt en fait son personnage f tiche et lui offre une vie hors du commun Corto a travers le si cle et parcouru le vaste monde Sa route a crois celles de grandes figures de l Histoire Il s est initi aux myst res de l sot risme, frott aux secrets de la kabbale et de la franc ma onnerie Mais s est toujours voulu un homme libre, refusant tout embrigadement, gardant ses distances avec les dogmes et les drapeaux de toutes sortes Un homme galement libre de tout engagement avec les femmes, m me si elles occupent une place essentielle dans l existence de cet incorrigible romantique Et puis, un jour des ann es trente, quelque part du c t de l Espagne, alors que tonnent les canons de la guerre civile, on perd sa trace Corto, pourtant, n est pas mort Il s est simplement retir pour achever sa vie pr s de l oc an Pacifique, l abri du tumulte du monde Mais Corto Maltese reste jamais pr sent pour ses lecteurs, qui puisent dans les livres d Hugo Pratt de quoi nourrir leurs r ves d ailleursGilbert Jacques.


10 thoughts on “Corto Maltese: La jeunesse

 1. Knjigoholičarka Knjigoholičarka says:

  Ve sada mogu da zamislim situaciju kroz nekih 30 godina udobno sedim u nekoj naslonja i koja se ljulja, nogu u u kanih u ebe, sa sedamnaestom oljom kafe u jednoj, a e ita em u drugoj ruci Oko mene, razasuti po podu, sede i le e moji unu i i, nose i nekakve high tech nao are za itanje, ma u i rukama poput dirigenata, listaju i virtuelne stranice stripova koje ne mogu da vidim E, deco, deco Kada sam ja bila mlada, i li smo na kiosk da kupimo Stripoteku , zato to je izlazio novi nasta Ve sada mogu da zamislim situaciju kroz nekih 30 godina udobno sedim u nekoj naslonja i koja se ljulja, nogu u u kanih u ebe, sa sedamnaestom oljom kafe u jednoj, a e ita em u drugoj ruci Oko mene, razasuti po podu, sede i le e moji unu i i, nose i nekakve high tech nao are za itanje, ma u i rukama poput dirigenata, listaju i virtuelne stranice stripova koje ne mogu da vidim E, deco, deco Kada sam ja bila mlada, i li smo na kiosk da kupimo Stripoteku , zato to je izlazio novi nastavak Princa Valijanta ili Korta Maltezea , a sada je sve to na samo mah rukom od vas ne morate ni guzicu mrdnuti da ne to dobijete Kako to misli , da kupite Stripoteku , baba Zar to nije onaj forum na ultra netu , zblanuto me pita kovrd ava unuka skidaju i sa nosa nao are za itanje Baba verovatno misli na neke papirnate novine, re e najstariji unuk mudro u starca Fo e za kog verovatno nikad nije uo Vau, to je tako retro, baba Zar je bilo stripova i na papiru Crna deco, jel vas u e i ta po tim jebenim kolama BABA ta sam sad rekla Ka e se edukativni centar , a ne kola , bri ljivo mi obja njava najmanje unu e, strpljenjem kojim ljudi obja njavaju ameri kom turisti da je Evropa i dalje kontinent, a ne dr ava Pri aj nam o papirnatim stripovima, baba , zacvili moja unuka I mama ka e da ti ima na tavanu pravu pravcatu starinsku biblioteku punu papirnatih knjiga na koje pla a porez na luksuz, jelda jelda , javlja se opet najmla i izrod, sa okicama iz kojih radoznalost izvire u vodopadima tvoja mater bi mogla malo da smanji sa rakijom ELEM, gdesamonostala, da, u vremenima pre internetaGeneracije poput moje, koje su detinjstva provodile u vremenima bez interneta, razbijaju i kolena na igrali tima, dobijaju i po turu zbog pocepanih novih pantalona ili ickaju i se za koji dinar za novi Mikijev almanah , sigurno se se aju Korta Maltezea iz Stripoteke ili Politikinog zabavnika Visoki, zgodnjikavi plovac sa zlatnom alkom u uhu, neodoljivim kaputi em i ve ito zadenutom cigaretom u uglu usana pojavljivao bi se tu i tamo na kioscima kao upavac iz kutije, a mi, mala deca, nismo ga ba dobro razumeli I ba to je moja prva uspomena na Korta Maltezea nerazumevanje Korto Malteze, neodoljivi vagabund koji nikada nije zavr io itanje Morove Utopije , u detinjstvu je u meni izazivao podvojena ose anja Nisam razumela njegove poglede na svet Nisam razumela njegovu hinjenu ravnodu nost ispod koje je kucalo zlatno srce, kao ni neizdr , pogled ve ito uperen na neki novi meridijan, elju da se bude u pokretu, elju da se gospodari sopstvenom sudbinom Previ e je to promi ljanja za jedno malo dete Ali magi ni crte i Huga Pratta dr ali su me zakucanu za u kaste stranice stripa, dok sam ja pomalo odrastala i u ila o svetu i ljudima oko sebe Kortova elja da se bude slobodan, da se bude beskoristan, opijala me je kao magija Smenjivale su se ljubav i mr nja, zapravo ljubomora na taj njegov spokoj, nepresu no znanje, autoritet koji se ne ogleda u grubosti, ve zra i iz vrstine oveka koji se ose a dobro u sopstvenoj ko i, koji je pomiren sa samim sobom, i koji se nagledao i dobrog i lo eg dovoljno da otelotvori gra anina sveta u pravom smislu te re i Godine su prolazile, moje Stripoteke su menjane kao gorivo za grejanje ili prodavane u stari papir, ali Korto je ostao u srcu kao neko ko me u isto vreme odu evljava, pomalo nervira i kome na trenutke zavidim Neko pored ije bi slike mogla da dopi em one re i Vladana Desnice Mir, s rado u, s bolom, i preplavljenost suncem Mir, s rado u, nostalgijom, i preplavljenost se anjima na detinjstvo i Kortova udna putovanja s kojih sam se vra ala ose aju i da su stvari sada ba kakve treba da budu, ak i kada nisu bile.Zato Korto Malteze od mene ne mo e da dobije objektivnu ocenu, ve samo sr ek 3, jer sam nepopravljivo sentimentalna i kmezava kad je on u pitanjuParti, Corto Maltese Mai Pa, baba u vremenima pre interneta je bilo ta Gledam svoje unu i e zaglibljene u digitalnu eru i pitam se ta da im ispri am Mo da je bolje da vidite i sami Idemo na tavan Ajde pomozi babi da ustane, joj to me bole le a


 2. Isabel Isabel says:

  3,5 Um jovem marinheiro de origem maltesa tornou se num disc pulo atento o jovem que possui a sabedoria porque n o procura compreender o mundo, mas sim transform lo introd de JuanAntonio de Blas


 3. George K. George K. says:

  7 10 , , ,,7 10 , , ,,,,


 4. Rui Alves de Sousa Rui Alves de Sousa says:

  Aventura inacabada que uma esp cie de prequela ao universo de Hugo Pratt, A Juventude relata, de uma forma muito sum ria devido ao facto de ser uma hist ria que acaba numa interrup o mais ou menos abrupta as primeiras aventuras de Corto Maltese No meio de uma guerra com fim incerto, Jack London que faz com que Corto e Rasputine seu habitual amigo em aventuras posteriores se conhe am Pena que, se Pratt tivesse acabado a obra, provavelmente ter amos mais do que seria expect vel a abo Aventura inacabada que uma esp cie de prequela ao universo de Hugo Pratt, A Juventude relata, de uma forma muito sum ria devido ao facto de ser uma hist ria que acaba numa interrup o mais ou menos abrupta as primeiras aventuras de Corto Maltese No meio de uma guerra com fim incerto, Jack London que faz com que Corto e Rasputine seu habitual amigo em aventuras posteriores se conhe am Pena que, se Pratt tivesse acabado a obra, provavelmente ter amos mais do que seria expect vel a abordagem ao primeiro contacto entre as duas personagens Corto s aparece l para o final de A Juventude , e London quem domina a maior parte do livro, mais os sarilhos em que se mete entre russos e japoneses, dentro e fora do campo de batalha Apesar do triste fim da hist ria que at n o mau mas rompe com o compromisso essencial da mesma , encontramos nela o melhor de Pratt os di logos incisivos, sequ ncias impressionantes, o tra o caracter stico de um g nio da BD Uma nota para o pref cio do livro, que d uma introdu o hist rica ao contexto hist rico do lbum Pouco relevante e demasiado longa, em nada necess ria para a compreens o da narrativa


 5. Utti Utti says:

  Non il migliore di Corto Maltese, ma si sa Hugo Pratt sempre una sicurezza E poi Rasputin mi confonde sempre.


 6. Metin Yılmaz Metin Yılmaz says:

  Corto serisini eskiden beri okumak istiyordum fakat bu k k ebat ve orjinalinden uzakla m hali ile de il Bir daha NTV yay nlar almama karar alm t m fakat yine bir hata yapt m Bu kez son olacak NTV yay nlar l tfen bu tip efsane serilere bula may n B rak n uzmanlar yaps n bu i leri Siz gidin pop ler kitap bas n, en iyi on bilmem ne kitaplar bas n ne bileyim haber ad alt nda toplamalar yap n ama en az ndan izgi romanlar m za bula may n.


 7. Alex Alex says:

  , , ,,, , ,,, ,, oA


 8. Pablo Pablo says:

  Un peque o lbum de transici n tras la gran aventura que supone Corto Malt s La balada del mar salado cuaderno I , arranque oficial de la saga Aqu el verdadero aliciente, m s all de estar protagonizado en su mayor parte por las tribulaciones del escritor Jack London en los ltimos d as de la guerra entre Rusia y Jap n , es la narraci n del primer encuentro oficial entre un joven a n Corto Malt s y el inefable Rasput n, tras el que se convertir n en amigos inseparables Anecd tico Un peque o lbum de transici n tras la gran aventura que supone Corto Malt s La balada del mar salado cuaderno I , arranque oficial de la saga Aqu el verdadero aliciente, m s all de estar protagonizado en su mayor parte por las tribulaciones del escritor Jack London en los ltimos d as de la guerra entre Rusia y Jap n , es la narraci n del primer encuentro oficial entre un joven a n Corto Malt s y el inefable Rasput n, tras el que se convertir n en amigos inseparables Anecd tico


 9. Burkem Cevher Burkem Cevher says:

  Corto maceras na ba lad k Rasputin sen ne manyak adams n Bu kitapta Jack London ba rolde Corto nun hikayesi bir sonraki kitapta ba layacak izgiler ve yk ok g zel, s r kleyici izgi macera ak m n n en g zel rneklerindendir Corto Maltese Okumad ysan z ve t r seviyorsan z tavsiye ederim.


 10. Clémence Cireau Clémence Cireau says:

  Un chef d oeuvre d ambigu t entre fiction et r alit L audace de Pratt qui fait de Corto, Raspoutine et Jack London des amis


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *