Odszkodowania za upadek, potknięcie

Potknięcia i poślizgnięcia – do tego typu urazów może dojść praktycznie wszędzie.

Ławo doznać takiego urazu. Wiąże się to z odczuwaniem bólu a także dyskomfortu po potknięciu się o nierówność. Może to być dziura w chodniku lub w dowolnym miejscu publicznym jak np. ulica, sklep, parking, biblioteka, kino itp.

Częstymi przypadkami są poślizgnięcia w supermarkecie lub w pracy. Potknięcia i poślizgnięcia przydarzają się nam wszystkim, a jeśli już do takiej sytuacji doszło nie należy zapomnieć, że należy nam się odszkodowanie powypadkowe wypłacane w większości przypadków z polisy ubezpieczeniowej sklepu, biblioteki, kina – w zależności od tego, gdzie doszło do zdarzenia. Zdarzają się upadki i potknięcia o przedmioty pozostawione w miejscach, gdzie nie powinny się znajdować np. leżący mop na podłodze w markecie lub kabel odkurzacza w kinie. Takie urazy po upadku spowodowanym tego typu zaniedbaniami mogą spowodować rożne negatywne skutki: zbite kolana, łokcie, urazy głowy itp. Wymienione sytuacje w miejscach publicznych mogą doprowadzić do ciężkich urazów, które poszkodowany w pierwszej chwili może zbagatelizować. Lista rożnego rodzaju zagrożeń czających się na nas w miejscach publicznych jest bardzo długa, a jeśli ucierpiałeś nie ze swojej winy, należy Ci się odszkodowanie.

Odpowiedzialność za wypadki

Jest uzależniona od lokalizacji – może ją ponosić lokalny urząd miasta, pracodawca, ajent lub właściciel sklepu. To na nich spoczywa odpowiedzialność takiego dostosowania procedur i dopilnowanie odpowiednich kontroli, aby nie było możliwości powstania niebezpiecznej sytuacji, a jeśli jest to niezbędne, umieszczenia odpowiednich znaków ostrzegawczych, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom przebywającym w danym miejscu. Jeśli jednak dopuszczają się zaniedbań w swoich obowiązkach, zobowiązani są do wypłaty odszkodowania wszystkim osobom, które ucierpiały wskutek ich działalności.

Może to być upadek, poślizgniecie, a co z tym się wiąże rożnego rodzaju urazy po takiej kontuzji. Potknięcia i poślizgnięcia mogą być spowodowane prawie wszystkim, co nas otacza. Mogą to być wyłamane płyty chodnikowe, rozsypane śmieci, wystrzępione lub podziurawione wykładziny czy uszkodzone elementy schodów aż po rozlane płyny lub mokre po sprzątaniu płytki w sklepie.

Urazy i skutki

Po takich zdarzeniach możesz być poobijany i posiniaczony, mogłeś doznać zbicia kończyn lub złamania, odczuwać ból mięśni lub problemów psychologicznych powstałych po wypadku w miejscu publicznym. Uraz może być powiązany z nieobecnością w pracy i z poniesieniem kosztów dotyczących leczenia. Recepta jest prosta – po zdarzeniu w miejscu publicznym z nie Twojej winy należy Ci się odszkodowanie, w skład którego wchodzi rekompensata za powstały uraz oraz za wszystkie poniesione koszty i straty, jakie odniosłeś wskutek wypadku. W Anglii szybko zapada decyzja o nadaniu odpowiedzialności za powstałe zdarzenie, a wszystkimi ustaleniami zajmuje się w Twoim imieniu kancelaria. Nawet niewielka różnica poziomów w położonej kostce brukowej lub mała dziura w chodniku, o która się potknąłeś, jest powodem otrzymania rekompensaty.

Ważne są zdjęcia miejsca, w którym doszło do zdarzenia. Ułatwią one kancelarii zdobycie odszkodowania. Jeśli chodzi o nierówności, najlepsze zdjęcia są z miarką. Wtedy jest widoczna wielkość nierówności. Ważna jest także wizyta u lekarza i zaraportowanie mu doznanych urazów. Musisz poinformować lekarza o tym, jak doszło do zdarzenia – najlepiej jest upewnić się, że zostało to przez niego odnotowane.

Prawo w Anglii nakłada obowiązki na właścicieli dróg i chodników – nie mogą one stwarzać zagrożenia. Właściciele restauracji, barów i sklepów i miejsc użyteczności publicznej maja obowiązek zabezpieczyć wszelkie miejsca, tak aby nie wystąpił wypadek, taki jak potknięcie, upadek lub poślizgnięcie. Muszą zagwarantować bezpieczeństwo dla swoich klientów, pracowników i osób trzecich.