Rodzaje odszkodowań

Masz prawo ubiegać się o odszkodowanie w przypadku gdy:

  • Jako kierowca (nie będący sprawcą wypadku) bądź pasażer (samochodu sprawcy lub pokrzywdzonego) doznałeś uszczerbku na zdrowiu bądź uszkodzenia ciała. Ubieganie się o rekompensatę jest możliwe nawet w przypadku stłuczki.
  • Jesteś ofiarą wypadku przy pracy, który wydarzył się nie z Twojej winy, w wyniku czego odniosłeś różnego typu obrażenia.
  • Poślizgnąłeś się, przewróciłeś lub upadłeś w miejscu publicznym z nie swojej winy.
  • Doznałeś uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu w czasie jazdy środkami transportu publicznego.
  • Jako pieszy lub rowerzysta zostałeś poszkodowany z winy innego uczestnika ruchu drogowego (szczególnie w sytuacji, kiedy wydarzenie miało miejsce na pasach, światłach lub ścieżce rowerowej).
  • Zostałeś poszkodowany w wyniku błędu lub zaniedbania medycznego.

Nasz cel to zapewnienie Państwu najwyższej jakości usług realizowanych na terenie UK.

Zapewniamy nie tylko profesjonalny i bezpieczny serwis, ale także polską obsługę.

Posiadamy autoryzację Ministerstwa Sprawiedliwości Wielkiej Brytanii. Twoje zdrowie i bezpieczeństwo to dla nas sprawa priorytetowa. Procedura zgłoszeniowa to zaledwie kilka minut i mimo że działamy w Anglii, to odbywa się ona przy udziale Polaków wyłącznie w języku polskim.

Dla pasażerów

Jeżeli podróżowałeś środkiem transportu publicznego, np. autobusem i w wyniku wypadku doznałeś uszczerbku na zdrowiu, masz prawo ubiegać się o odszkodowanie z tego tytułu, bez względu na to, czy zdarzenie miało miejsce z winy kierowcy pojazdu, którym podróżowałeś, czy kierowcy innego pojazdu, z którym ten miał np. stłuczkę.

Motoryzacyjne - wypadek samochodowy

Uczestnicy wypadków samochodowych doznają zwykle większych lub mniejszych obrażeń. W tej sytuacji najważniejszy z ich perspektywy staje się jak najszybszy powrót do zdrowia, a nie załatwianie formalności związanych z otrzymaniem rekompensaty. W tej sytuacji czynności te mogą zostać powierzone kancelarii, która pomoże w egzekwowaniu pieniędzy.

Wypadki w pracy

Zagrożenia pojawiające się w miejscu pracy, użytkowanie niektórych maszyn i brak zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa to główna przyczyna wypadków przy pracy. Czynniki te mogą przyczynić się także do powstania chorób zawodowych. Pracownik może w takiej sytuacji ubiegać się o odszkodowanie od swojego pracodawcy.

Z tytułu potknięcia, upadku

W miejscach publicznych, takich jak chodniki czy schody, szczególnie często dochodzi do upadków, potknięć i poślizgnięć, które mogą nieść za sobą poważne konsekwencje zdrowotne. W takich sytuacjach pomocne w uzyskaniu rekompensaty staje się zdjęcie z miejsca zdarzenia oraz zebranie świadków, którzy to zdarzenie widzieli.

Z tytułu błędów lekarskich

Niewłaściwie podany lek i błąd podczas operacji czy zabiegu to dwa główne rodzaje zaniedbań medycznych, które stają się przyczyną uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Odszkodowanie za te zaniedbania powinno pokryć m.in. koszty dodatkowego leczenia i rekompensować utracone z tego powodu zarobki oraz pogorszenie jakości życia.