Przebieg procesu odszkodowawczego

KROK 1.

Wieloletnie doświadczenie w branży pozwoliło nam przekonać się, że każda sprawa o odszkodowanie w UK jest inna. Z tego powodu konieczne jest zgromadzenie jak największej liczby materiałów, informacji oraz wszelkich faktów związanych z wypadkiem w Anglii. Przekazujemy Klientowi także podstawowe informacje na temat postępowania tuż po kolizji samochodowej bądź po doznaniu urazu w trakcie wykonywania obowiązków służbowych lub w miejscu publicznym. Zajmujemy się również przedstawianiem wszelkich procedur wykorzystywanych w trakcie postępowania odszkodowawczego.


KROK 2.

Po analizie wszelkich danych oceniamy szanse na uzyskanie odszkodowania, a w następnej kolejności przygotowujemy szczegółową strategię dotyczącą dalszych kroków.


KROK 3.

Kiedy szanse na uzyskanie należności zostaną ocenione, a sprawa uzyska akceptację Klienta, wyznaczamy osobę odpowiedzialną za jej prowadzenie oraz za reprezentację Klienta przed właściwymi organami.


KROK 4.

Rozpoczynamy proces odszkodowawczy jako reprezentanci Klienta. Należy mieć świadomość tego, że czas trwania procedury jest trudny do przewidzenia. Wpływ na długość sprawy ma wiele czynników, w tym przede wszystkim stopień jej skomplikowania i rodzaj wypadku w UK. Jeśli zdarzenie miało charakter komunikacyjny, np. kolizja na drodze, sprawa może potrwać kilka miesięcy, natomiast jeśli mamy do czynienia z odszkodowaniem za wypadek przy pacy czy w miejscu publicznym, taka procedura może się wydłużyć nawet do dwóch lat.


KROK 5.

Kiedy wina pozwanego zostanie udowodniona, ma on możliwość przygotowania propozycji zadośćuczynienia za poniesione przez naszego Klienta straty moralne i finansowe, bez konieczności kierowania sprawy do sądy. W przypadku gdy osoba pokrzywdzona odrzuci propozycję rekompensaty, sprawa trafia na wokandę, a wysokość odszkodowania ustalana jest przez sędziego.


KROK 6.

Kwota wypracowana za porozumieniem stron bądź na drodze sądowej wypłacana jest Klientowi w ustalonej wcześniej formie. Wszelkie koszty, które Klient poniósł z tytułu prowadzenia sprawy oraz korzystania z naszych usług pokrywane są w całości przez stronę winną.