Wypadki komunikacyjne

Świadomość stanu formalno-prawnego oraz proceduralnego przebiegu poszczególnych sytuacji pozwoli Państwu uchronić się przed trudnymi w skutkach konsekwencjami poszczególnych zdarzeń. Dotyczy to przede wszystkim osób będących uczestnikami bądź też sprawcami wypadków w UK.

Zarówno osoby, które uległy wypadkowi w pracy w UK, jak również uczestnicy kolizji samochodowych najczęściej ulegają panice, czemu bardzo często towarzyszy stres, a w konsekwencji – podejmują niekorzystne dla siebie i przebiegu sprawy decyzje. Co najpierw? SPOKÓJ.

Agresywne zachowania – również te słowne – skierowane w stronę pozostałych uczestników oraz sprawców zdarzenia nie pomogą w uzyskaniu odszkodowania powypadkowego w UK. Niezbędne jest natomiast natychmiastowe zatrzymanie auta w celu sprawdzenia uszkodzeń oraz obrażeń poniesionych przez uczestników kolizji. Odszkodowanie w UK nie zostanie zasądzone, jeżeli odjadą Państwo z miejsca zdarzenia – dotyczy to również sytuacji, kiedy potrącone przez samochód zostaje zwierzę hodowlane bądź domowe (np. pies). Taki fakt należy niezwłocznie zgłosić policji.

W przypadku potrącenia kota lub dzikiego zwierzęcia – nie ma konieczności zgłaszania zajścia odpowiednim służbom, jednak zachęcamy do tego, by mimo wszystko zatrzymać się i upewnić, że ewentualne uszkodzenia pojazdu pozwalają na kontynuowanie jazdy. W takich sytuacjach zbędne i niewłaściwe jest również przyznawanie się do winy oraz oferowanie zapłaty za wyrządzone szkody. Odradzamy tego typu praktyki.

Nasz numer alarmowy pozostaje jednak do Państwa całkowitej dyspozycji, kiedy:

 • w wypadku w UK ktokolwiek doznał obrażeń,
 • zaistniałe zdarzenie stworzyło realne i poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pozostałych uczestników ruchu,
 • którykolwiek uczestnik wypadku w Anglii zbiegł z miejsca zdarzenia nie pozostawiając swoich danych.

Wezwanie służb ratowniczych

W przypadku jakikolwiek wątpliwości dotyczących wezwania służb ratowniczych – warto po prostu to uczynić. Zdrowie i życie człowieka jest wartością bezwzględną i bezcenną. Dobrą praktyką jest także wykonanie zdjęć miejsca zdarzenia (np. aparatem telefonu komórkowego) oraz zanotowanie szczegółów, które w trakcie postępowania prowadzonego w sprawie odszkodowania UK mogą umknąć bądź w sposób nieświadomy zostać pominięte. Co warto uwzględnić w takich odręcznych notatkach?:

 • pozycje pojazdów uczestniczących w zdarzeniu (przed, w trakcie oraz po wypadku w UK),
 • kierunek poruszania się pojazdów uczestniczących w zdarzeniu (włącznie z pozostawionymi śladami hamowania lub poślizgu),
 • uszkodzenia aut, panujące warunki atmosferyczne oraz inne okoliczności wydarzenia,
 • dane uczestników i świadków zdarzenia (ich imiona i nazwiska, dane kontaktowe i adresowe, jak również numery rejestracyjne pojazdów, dane ubezpieczycieli).
 • Nawet w przypadku pozornie niewielkich obrażeń należy niezwłocznie skorzystać z profesjonalnej pomocy medycznej. Kolejnym krokiem – bez względu na to, z czyjej winy doszło do wypadku w UK – powinno być zgłoszenie zdarzenia firmie Ubezpieczeniowej – nawet, jeżeli nie przewidują Państwo dochodzenia roszczeń i odszkodowania powypadkowego w UK.

  Niewielkie obrażenia

  Warto także pamiętać, iż nawet niewielkie obrażenia ciała stanowią podstawę do ubiegania się o odszkodowanie za wypadek w Anglii. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których nie byli Państwo sprawcami zdarzenia – konieczne okaże się udowodnienie winy leżącej po stronie innego uczestnika kolizji (bądź fatalnego stanu technicznego drogi będącego zaniechaniem ze strony lokalnych władz), a co za tym idzie – skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej.

  Możliwie jak najkrótszy czas uzyskanej porady prawnej przekłada się na kolejne etapy prowadzonego postępowania. Każdy z Państwa ma możliwość wyboru zaufanego prawnika, któremu powierzy prowadzenie sprawy o wypadek w pracy w Anglii lub też o odszkodowanie w UK – nie mają Państwo obowiązku korzystania z pomocy pełnomocnika oddelegowanego przez Ubezpieczyciela.