Wypadki samochodowe w UK

Każdy wypadek w pracy w UK, czy też wypadek komunikacyjny to dla wszystkich jego uczestników wyjątkowo wymagające przeżycie – tym trudniejsze, im większe szkody ze sobą przynosi. Mowa tu przede wszystkim o uszkodzeniach ciała oraz trwałych uszczerbkach na zdrowiu, jednak nie można zapominać również o stratach materialnych. Czas, następujący po takim zdarzeniu, to przede wszystkim walka o jak najszybszy powrót do zdrowia oraz pełnej sprawności. Wszelkie trudności organizacyjne, związane m.in. z koniecznością przeprowadzenia rozmów z Ubezpieczycielem, stanowią jedynie kolejną przeszkodę na drodze trudnej i wymagającej rekonwalescencji. Warto więc podjąć się takich kroków, które pozwolą Państwu zatroszczyć się o prawidłowy przebieg sprawy oraz jednocześnie pozostawią swobodę działania umożliwiającą kontynuowanie rehabilitacji oraz pracy nad powrotem do zdrowia. Współpraca z doświadczoną Kancelarią Prawną pozwoli Państwu wystąpić z roszczeniami o wypłatę odszkodowania w UK.

Profesjonalna obsługa Kancelarii to również zapewnienie poszkodowanemu w wypadku w UK:

  • samochodu zastępczego,
  • holowania pojazdu uczestniczącego w kolizji,
  • kompleksowej wyceny szkód sporządzonej przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę (ważne, aby był ekspertem niezależnym i niestronniczym),
  • odpowiednich konsultacji medycznych z ekspertem w obszarze obrażeń i urazów powypadkowych,
  • dostosowanej formy rehabilitacji oraz fizjoterapii, pozwalającej skrócić czas rekonwalescencji (koszty tej opieki pokrywa Ubezpieczyciel).

Niewielka stłuczka?

Warto mieć na uwadze fakt, iż nawet pozornie niewielka stłuczka może mieć poważne konsekwencje zdrowotne dla jej uczestników. Należy pamiętać, iż nawet drobne obrażenia poniesione w wyniku wypadku w pracy bądź komunikacyjnego wypadku w Anglii stanowią podstawę prawną pozwalającą Państwu ubiegać się o wypłatę odszkodowania powypadkowego.

Fakt ten w szczególny sposób powinni mieć na uwadze poszkodowani – kierowcy, rowerzyści, piesi bądź pasażerowie aut – którzy nie są sprawcami wypadku. Odszkodowanie w UK, uzyskane na drodze prawnej, pozwoli im m.in. na zdobycie środków niezbędnych do rehabilitacji. Jest to jednak także forma rekompensaty za cierpienie i ból oraz poniesione wskutek wypadku w UK straty materialne.

Z przykrością dostrzegamy jednak, iż bardzo duży procent poszkodowanych nie decyduje się zgłosić roszczeń o wypłatę odszkodowania powypadkowego. Jakie są przesłanki, którymi się kierują podejmując taką decyzję? Najczęściej są to dolegliwości bólowe, które pojawiają się dopiero po upływie określonego czasu. Ze względu na ryzyko ich wystąpienia zachęcamy, aby możliwie jak najszybciej po zdarzeniu udać się na konsultację medyczną. Pozwoli to Państwu zawczasu zatroszczyć się o odpowiednią drogę leczenia i rekonwalescencji oraz zaplanować dalsze działania związane z roszczeniami o odszkodowania za wypadek w Anglii.

ZDARZENIA Z UDZIAŁEM NIEBEZPIECZNYCH KIEROWCÓW

Niestety, statystyki pozostają nieubłagane i wskazują na kolosalne liczby – ponad 1 milion kierowców poruszających się po drogach Wielkiej Brytanii nie posiada ważnego ubezpieczenia, pozwalającego na zgodne z prawem prowadzenie pojazdu. Co roku około 50 tysięcy doświadczonych kierowców staje się sprawcami wypadków w UK. Zgodnie ze statystycznymi obliczeniami, każdy nieubezpieczony kierowca raz na pół roku bierze udział w poważnej kolizji. Wyniki badań uznają go również za osobę dziesięciokrotnie bardziej skłonną do prowadzenia auta pod wpływem alkoholu oraz trzykrotnie bardziej nieuważną na drodze. W rezultacie nie dziwi więc fakt, iż ostateczne podsumowanie kosztów poniesionych wskutek wypadków w UK spowodowanych przez niebezpiecznych kierowców oscyluje w granicach 500 milionów funtów rocznie. Statystyki te podnoszą również koszty polis sprzedawanych w Wielkiej Brytanii – z reguły o 30 funtów.

Od roku 1946 na terenie Wielkie Brytanii funkcjonuje specjalny fundusz – MIB, czyli Motor Insurers Bureau. Jego zadaniem i przeznaczeniem jednocześnie jest rekompensowanie strat spowodowanych przez niezidentyfikowanych sprawców zdarzenia komunikacyjnego bądź nieubezpieczonych kierowców, od których nie można wyegzekwować odszkodowania powypadkowego. Funkcjonalność funduszu to efekt składek systematycznie wpłacanych przez wszystkie firmy ubezpieczeniowe.

Również i w sytuacjach, kiedy konieczne okazuje się wystąpienie o wypłatę odszkodowania z funduszu MIB każdy Klient naszej Kancelarii może liczyć na kompleksową pomoc.