Wypadki w miejscach publicznych

Poślizgnięcia i upadki na chodnikach, ścieżkach, schodach oraz mokrych podłogach w miejscach publicznych mogą spowodować mniej lub bardziej poważne urazy. Owe wypadki stanowią ponad połowę wszystkich, które się tam zdarzają.

Każdy obiekt publiczny ma osobę, która jest za niego odpowiedzialna. Ma ona obowiązek zapewnić Ci bezpieczeństwo na tym terenie. Jeżeli zranisz się ostrym przedmiotem lub potkniesz na nierównym chodniku, prawdopodobnie możesz ubiegać się o odszkodowanie.

Podczas wypadków w miejscu publicznym w Anglii ważne jest zdobycie dowodu z miejsca zdarzenia. Może to być np. zdjęcie wykonane telefonem komórkowym lub aparatem fotograficznym, aby łatwiej było udowodnić zaniedbanie zarządcy danego miejsca. Konieczne jest także zanotowanie świadków zdarzenia. Dzięki temu Twoi prawnicy będą mogli lepiej ocenić sytuację i bronić Twoich praw.

Jeżeli wynajmujesz dom, mieszkanie, apartament i zgłosisz usterkę właścicielowi, a ten mimo zgłoszenia jej nie usunął i to przyczyniło się do twojego urazu, możesz kwalifikować się do uzyskania odszkodowania.

Takie nieprzyjemne sytuacje mogą także mieć miejsce podczas robienia zakupów. Najczęściej dochodzi do nich w supermarketach lub na chodnikach i zwykle są spowodowane tym, że sklepy te cierpią na wyraźny niedobór obsługi albo istniejący personel nie został właściwie przeszkolony do uprzątania rozlanych płynów bądź upewnienia się, że towar jest właściwie ułożony na półkach.

Jeśli nawet wypadek jest drobny, ale spowodowany został brakiem wdrożenia przez dany sklep odpowiednich procedur lub zaniedbania członka jego personelu, wtedy najprawdopodobniej masz solidne podstawy do tego, aby ubiegać się o odszkodowanie. Wiele osób lekceważy upadki w sklepie bądź supermarkecie traktując je jako niewystarczająco poważne, aby zagwarantować wypłatę odszkodowania. Dobra kancelaria prawna będzie naciskać, aby wypłacone odszkodowanie było maksymalnie wysokie.

Do wypadków, które umożliwiają ubieganie się o wypłatę odszkodowania należą m.in. poślizgnięcia na rozlanym płynie, resztce jedzenia lub porzuconym opakowaniu, potknięcia o pozostawione na podłodze przeszkody lub też uderzenie przez towary spadające ze sklepowych półek. Istnieje o wiele więcej zdarzeń, do których może dojść w czasie robienia zakupów. Jeżeli wydarzy się to z nie Twojej winy, to prawdopodobnie będziesz mógł uzyskać odszkodowanie z tego tytułu. Ważne jest, abyś po zdarzeniu niezwłocznie porozmawiał z menedżerem sklepu lub inną osobą odpowiedzialną za wpisy do Książki Wypadków (w UK Accident Book) i upewnił się, że wydarzenie z Twoim udziałem zostało tam odnotowane.

Jeżeli rozważasz ubieganie się o odszkodowanie w następstwie wypadku w sklepie lub supermarkecie, zapewne masz wiele pytań i wątpliwości związanych z tym procesem.