Wypadki z udziałem motocyklistów i rowerzystów

Jeśli to właśnie Ty uległeś wypadkowi na motorze lub na rowerze w Anglii nie z własnej winy, należy Ci się możliwie najwyższe w danych okolicznościach odszkodowanie, które jest odpowiednie do odniesionych przez Ciebie obrażeń.

Zarówno rowerzyści jak i motocykliści są szczególnie narażeni na odniesienie poważnych, fizycznych obrażeń w wyniku kolizji z innym pojazdem – nie są oni odpowiednio zabezpieczeni i w dużej mierze są odsłonięci na uderzenia. Brak im tego samego poziomu ochrony, jaki zapewnia na przykład kierowcom samochodów nadwozie ich pojazdów.

Motocykliści

Mimo tego, że motocykliści stanowią jedynie 1% spośród wszystkich użytkowników brytyjskich dróg, to 19% najpoważniejszych wypadków na drogach (wliczając w to również śmiertelne) dotyczy właśnie ich.

Jeśli więc doznałeś obrażeń ciała na skutek wypadku motocyklowego w UK nie z własnej winy, to powierzając swoją sprawę w „dobre ręce” możesz być pewien, że otrzymasz należne, możliwie najwyższe odszkodowanie. Dodatkowo, oprócz rekompensaty za ból i cierpienie, przykładowa kancelaria będzie w stanie również odzyskać w Twoim imieniu poniesione straty finansowe, m.in. takie jak: utracone zarobki; koszty naprawy Twojego motocyklu lub jego przedwypadkową wartość w sytuacji, gdyby nie nadawał się on już do naprawy; koszt kasku, odzieży i innych przedmiotów, które uległy zniszczeniu w czasie kolizji; koszty leczenia itp. W ramach kompleksowej pomocy, kancelaria zapewni Ci motocykl zastępczy na tak długo, jak Twój własny pojazd nie będzie nadawał się do użytku. Zajmie się także bezpłatnie naprawą Twojego pojazdu w jednej z sieci współpracujących warsztatów mechanicznych – również dodatkowo otrzymasz bezpłatną fizjoterapię, tak byś mógł jak najszybciej wrócić do pełni sił.

Rowerzyści

Pomimo tego, iż statystycznie rowerzyści stanowią jedynie 0,6% użytkowników brytyjskich dróg, to biorą oni udział w 6% wszystkich wypadków komunikacyjnych w Anglii. Według raportu brytyjskiego Ministerstwa Transportu mężczyźni w wieku 16-30 lat stanowią najliczniejszą grupę poszkodowanych, lecz statystyki ukazują, że grupą, która procentowo ma największą liczbę wypadków na 1000 rowerzystów, są dzieci i młodzież w wieku 8-15 lat. Szacunkowo prawdopodobieństwo udziału w tym nieszczęśliwym zdarzeniu jest dziesięciokrotnie wyższe w przypadku rowerzystów, niż w przypadku kierowców pojazdów silnikowych z UK.

Rowerzyści również należą do najbardziej bezbronnych uczestników ruchu drogowego, a w momencie wypadku to właśnie oni doznają najbardziej dotkliwych obrażeń fizycznych. Kodeks drogowy wyraźnie stwierdza, że kierowcy aut powinni zachować szczególną ostrożność, widząc na drodze rowerzystów – niestety bardzo często tak nie jest.